Lịch thi kết thúc môn học, lịch thi lại, lịch học lại
Môn học 
Tên môn học 
Tín chỉ 
Ngày thi 
Ca thi 
Hình thức thi 
Phòng thi 
Ghi chú 
Còn hiệu lực 
[Collapse]Ngày tháng: 06/04/2022
 CH01Chính trị111/05/2022SángThi tự luậnPhòng Online 
 CH02Tin học311/05/2022SángThực thực hànhTin học 1 
 CH03Ngoại ngữ 1311/05/2022SángThi trắc nghiệmTin học 2 
 CH04Pháp luật226/05/2022ChiềuThi tự luậnĐTĐ02 
 MHBAS09Đại cương về thẩm mỹ226/05/2022ChiềuThi trắc nghiệmTin học 1 
 MHBAS11Mỹ phẩm và dược phẩm trong ngành làm đẹp226/05/2022ChiềuThi trắc nghiệmTin học 1